All kick-off times in GMT.
0'0 - 1 Diego Baldes (pen)
0'0 - 2 Alejo Saravia
0'0 - 1 Nello Sosa
0'0 - 2 Kiyotaka Miyoshi
0'0 - 3 Jorge Zarfino
0'0 - 4 Williams Peralta
0' Enrique Gonzalo Gutiérrez1 - 0