All kick-off times in GMT.
52'0 - 1 Vyacheslav Hleb
55'0 - 2 Vyacheslav Hleb
57'0 - 3 Igor Voronkov
58'0 - 4 Illya Aleksiyevich
70'0 - 5 Nikolay Kashevski
80'0 - 6 Artur Levitskiy

First Leg