All kick-off times in GMT.
19'0 - 1 Shunsuke Nakamura
27'0 - 2 Koji Yamase
30'0 - 3 Norihisa Shimizu
67' De Adrante Emerson1 - 3
80'1 - 4 Jin Hanato
4' Takayuki Yoshida1 - 0
29' Park Kang Jo2 - 0