Asian qualifying

Nagatomo wins Japan recall

October 6, 2011

Inter Milan defender Yuto Nagatomo is back in the Japan squad this week as they take on Vietnam in an international friendly before facing Tajikistan in a World Cup qualifier.

Kengo Nakamura also returns along with Jungo Fujimoto of Nagoya Grampus.

Squad: Eiji Kawashima, Shusaku Nishikawa, Shuichi Gonda, Yuichi Komano, Yasuyuki Konno, Yuzo Kurihara, Masahiko Inoha, Yuto Nagatomo, Tomoaki Makino, Maya Yoshida, Yasuhito Endo, Kengo Nakamura, Yuki Abe, Makoto Hasebe, Chikashi Masuda, Hajime Hosogai, Jungo Fujimoto, Tadanari Lee, Shinji Okazaki, Mike Havenaar, Shinji Kagawa, Hiroshi Kiyotake, Genki Haraguchi