NUM POS NAME
F Vjatscheslav Hleb
11 F Vladimir Khvashchinsky
F Dmitri Komarovsky
F Dmitri Mozolevski
20 F Vitali Rodionov
F Andrei Voronkov