NUM POS NAME
33 F Alexander Esswein
29 F Roussel Ngankam
9 F Tomas Pekhart
8 F Sebastian Polter