NUM POS NAME
21 M Ruslan Adzhindzhal
5 M Andrei Karyaka
83 M Aleksander Kharitonov
87 M IIya Maksimov
6 M Nikita Malyarov
55 M Pavel Pashin
24 M Ruslan Pashtov
23 M Mihaita Plesan
14 M Aleksei Pomerko
7 M Vladislav Ryzhkov
9 M Aleksandr Shulenin